Forside / Om UngNord / Nyhedsarkiv / Nyhedsbrev sommer / Skibhusskolen
Anerkendelse og elevinddragelse virker på Skibhusskolen
Anerkendelse og inddragelse af elever i det pædagogiske arbejde, har igen i år vist sig at løfte en af kommunens mest udsatte ungegrupper og give dem den nødvendige selvtillid til at tage næste skridt på vejen til at blive selvstændige medborgere.
 
Skibhusskolen1
På billedet ses pædagog Rasmus sammen med Nikita, elev på Skibhusskolen, i færd med at klippe hove på en af skolens geder. Nikita har gået på Skibhusskolen i 2 år og starter efter sommerferien på produktionsskolen, hvor hun skal arbejde med dyr og dyrepasning på bybondegården, hvilket ”jeg glæder mig utroligt meget til”.
 
Skibhusskolen er et heltidsundervisningstilbud til elever på 8. og 9. klasseniveau, hvor elevernes problemer rækker ofte ud over de faglige. Skolens formål er derfor at arbejde med de unges uddannelsesparathed, hvor personlige og sociale problematikker sættes i spil og udfordres.
 
Skolen har igen i år oplevet, hvordan den særligt udsat ungegruppe kan påvirkes og udvikles positivt gennem anerkendende og inddragende undervisning. I år har der været særligt fokus på renovering og istandsættelse af skolens lokaler, som led i det pædagogiske arbejde.
 
Eleverne skal tage ansvar for egen læring
Skibhusskolen2
På billedet ses et af malerprojekterne på Skibhusskolen, som helt og holdent er elevdrevent.
På Skibhusskolen arbejder man ud fra en målsætning om at eleverne skal trænes mest muligt i at tage ansvar for egen læring. Det betyder at påbegyndte opgaver ikke er færdige, før lærer og elev i fællesskab er enige om at kvaliteten i det udførte arbejde er i orden. Herved lærer eleven at tage ansvar og at reflektere over egen læringsproces.
 
”Det har været meget trægt at komme i gang, men vi oplever nu hvordan at elevens ansvarsfølelse og selvtillid vokser i forhold til de krav vi stiller til kvaliteten af det arbejde de udfører” (Rasmus – pædagog).
 


Senest opdateret 14.06.2016 15:04 af RS
Kontakt
 
UngNord
Vollsmose Allé 20, 5240 Odense NØ.
 
Ungdomsskoleleder
Erik Christian Thyregod Rasmussen
Tlf. 20 48 05 86
 
Viceungdomsskoleleder
Ali Vural
Tlf. 23 20 05 86
 
Kontoret
Tlf. 63 75 23 50
 
Kontortider
Mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00
 
EAN. NR. : 5798 0066 08553
UNG NORD
Vollsmose Allé 20
5240 Odense NØ
Tlf.: 63752350
mail: ungnord@odense.dk