Forside / Klubberne / Om klubberne i UngNord
Fritids- og ungdomsklubberne
 
Odense Kommunes børne- og ungepolitik ”Sammen på spring” er klubbernes overordnede ramme i arbejdet med børn og unge. De 3 kernepunkter danner tilsammen udgangspunktet for fritids-og ungdomsklubberne arbejde og afspejles i de daglige aktiviteter og indsatser:
  • Børn og unge skal udfordredes i deres udvikling og læring
  • Sund børn og unge trives bedst
  • Fællesskaber – sammen kan vi mere.
Desuden påvirkes klubbernes indhold og arbejdsmetoder også af f.eks. skolereformen, lokal-områdets fritidsmuligheder og de faciliteter, der er til rådighed.
 
Vores værdigrundlag
Værdigrundlaget i UngNords klubafdeling har afsæt i de 3 hovedoverskrifter fra Ny virkelighed-Ny velfærd. Klubberne i UngNord har tilføjet Relationer som den fjerde, relevante overskrift.
 
Samarbejde – giver frihed til at kunne
Betyder, at vi i klubberne samarbejder om innovative løsninger for at skabe helhed og sammenhæng i børn og unges hverdag. Det gør vi i samspil med børn og unge, forældre, skole, forening og fritidsliv, frivillige organisationer, boligområde og forvaltninger.
  • Vi tager gerne ansvar i samarbejdet og lægger vægt på åbenhed og ærlighed med afsæt i tolerance, anerkendelse og faglig kompetence. I UngNords klubafdeling samarbejdes i teams og på tværs af klubberne for at skabe synergi, helhed og bedst udnyttelse af kompetencer og ressourcer
Forebyggelse - frem for brandslukning
Betyder i klubberne, at vi ser forebyggelse i et bredt perspektiv i forhold til trivsel, sundhed, kriminalitet, inklusion, diskrimination, mm. Vi arbejder med forebyggelse gennem aktiviteter, kompetenceudvikling og passende udfordringer i et trygt miljø i samspil med andre.
  • Vi er en del af Odense Kommunes forebyggelsesarbejde og reagerer ansvarligt, hvis et barn eller ung ikke trives. Vi arbejder for at skabe børne- og ungemiljøer, hvor trivsel, relationer og medejerskab er en del af hverdagen, og hvor børn og unge føler sig set, hørt og anerkendt
Fællesskaber — et rigere liv for alle 
Betyder i klubberne, at vi tror vi på, at alle har ret til fællesskaber. Medarbejderne er i deres arbejde med børn og unge med til at sikre, at alle børn er del i store og små fællesskaber og har mod til at søge nye fællesskaber.
  • Vi arbejder for at skabe et åbent og tolerant børn- og ungemiljø, hvor glæde, udvikling og selvværd er en del af hverdagen og er med til at udvikle børn og unges robusthed. Vi ønsker at skabe en ”jeg kan - jeg vil – jeg tør ” mentalitet, så vores børn og unge mestrer at møde fremtidens udfordringer i skole, uddannelse og fritidsliv.
Relationer
Betyder, at i klubberne arbejder vi med relationer på flere niveauer. Relationsarbejdet er afsættet i arbejdet med børn og unge, samarbejde med alle øvrige lokale aktører og alt udviklingsarbejde.
  • Vi ønsker at fremstå som intentionelle og fagligt dygtige voksne, der er med til at understøtte børn og unge i at blive den bedste udgave af sig selv.
  • Vi arbejder for, at alle børn og unge skal opleve at deres mening tæller, og de bliver set, hørt og forstået og føler sig som en del af et fællesskab. Vi arbejder med relationer for at kunne lykkes med den særlige fritidsspilfordelerrolle og ønsket om at understøtte børn og unges livskompetencer til skole, fritid og uddannelse.
 


Senest opdateret 28.02.2016 20:57 af ALHE
Kontakt
 
UngNord
Klubberne
Vollsmose Allé 20, 5240 Odense NØ.
 
Klubledere:
Leif Lund Knudsen
Tlf. 22 15 40 79
 
Lene Vahl-Møller
Tlf. 40 33 18 63
 
klubområdeledere:
Tahir Canbek
Tlf. 20 23 05 84
E-mail: tc@odense.dk
 
Sanne Bente Hansen
Tlf. 29 29 57 58
 
Kontoret
Tlf. 63 75 23 50
 
Kontortider
Mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00
UNG NORD
Vollsmose Allé 20
5240 Odense NØ
Tlf.: 63752350
mail: ungnord@odense.dk