Forside / Fritidsbutikken / Fritidsvejledning / Fritidsvejledning: konference
UngNord sætter spot på fritidslivets betydning for børn og unge
Torsdag d. 2. juni løb en stort anlagt konference af stablen med langt over 100 deltagere. Fokus var rettet mod fritidslivets betydning for børn og unges læring, trivsel og fællesskaber.
 
 
Konferencesalen summede og vibrerede af snak fra de mange fremmødte, der selv efter en lang arbejdsdag dukkede op til arrangementet. Dagen var fyldt ud med spændende indslag om forskellige perspektiver på fritidslivets positive betydning.
 
Rådmand
Ballet blev åbnet af Børne- og Ungerådmanden, Susanne Crawley Larsen, der i sin velkomsttale både fremhævede vigtigheden af, at alle børn og unge bør have ret til et aktivt fritidsliv samt mulighed for at deltage i positive fællesskaber.
 
Her indgår Fritidsvejledningen som et væsentligt initiativ, der understøtter denne bevægelse. Afsluttende roste hun de tre ungdomsskoler, UngNord, UngSyd og UngVest for at have modet og kompetencerne til at være drivkraften bag udbredelsen indsatsen til alle skoler i Odense.
 
Forældreopbakning og tilhørsforhold til positive fællesskaber er nøglen til det gode liv
Bjarne Ibsen
Bjarne Ibsen, Professor, Centerleder ved Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund ved Syddansk Universitet belyste, hvorfor et aktivt fritidsliv er vigtigt for vanskeligt stillede børn og unge.
 
Med stor energi fremlagde han de nyeste forskningsresultater og udpegede tendenser inden for sammenhængen mellem udsatte børn og unges trivsel og engagement i fritidslivet.
Dét, der virkelig ser ud til at betyde noget, er barnets tilhørsforhold til et positivt (fritids)fællesskab kombineret med forældrenes opbakning. Samtidig ser det ud til at den enkelte skoles holdning til idræt har indflydelse på barnets aktivitetsniveau.
 
Endnu en væsentlig pointe under Bjarne Ibsens oplæg var, at gruppen af børn, som ikke er aktive i fritidslivet ikke er en homogen gruppe. Grundene til børnenes manglende aktivitet kan altså være vidt forskellige og meget specifikke. Man vil således ikke kunne tilbyde gruppen det samme.
 
Sammenholder man Bjarne Ibsens pointer med Fritidsvejledningens udviklede metode, så er Fritidsvejledningen inde på noget af det rigtige, når de med deres helhedsorienterede indsats ser på det enkelte barns specifikke fritidsbehov og samtidig aktivt involverer forældrene og barnets øvrige netværk herunder f.eks. skolen. 
 
Fritidsvejledning Uden Grænser – de gode resultater og fremtids-perspektiverne
Ron og Heidi
FVUG´s gode resultater og projektets fremtidsperspektiver blev præsenteret af fritidsvejlederne, Heidi Bisgaard Christensen og Ron Burstein fra UngNord.
 
Når det drejer sig om at vejlede gruppen af udsatte børn og unge til en fritidsaktivitet og fastholde dem i den har man under projektperioden 2010- 2015 sprængt rammerne for projektets oprindelige måltal, hvor sigtet var at vejlede og fastholde 25%. Man endte med et tal på hele 67%, hvilket er over en tredobling sammenlignet med den oprindelige målsætning.
 
Fremtidsperspektiverne: FVUG er gået fra projekt til en bydækkende kommunal indsats på alle skoler i Odense. 
 
Under projektperioden har man udviklet og systematisk gennemprøvet en helhedsorienteret metode, der har gjort det muligt at løfte konceptet fra Børne- og Ungeregion Nord til hele Odense.  Det er de tre ungdomsskoler i Odense , som løfter opgaven i fællesskab.
 
Fritidsvejledning på alle skolerne – er der overhovedet et behov ?
Konference
Ja! Det fremgår af en fritidsundersøgelse UngNord foretog i 2015 på 12 folkeskoler blandt alle børn og unge fra 4. – 9. klasse. Undersøgelsen viste det tankevækkende, at hele 22 % ikke var aktive i deres fritid.
 
Så man nærmere på gruppen af udskolingselever – de 13 til 16 årige - , så var dette tal oppe på hele 28 %.
 
Erfaringer viser, at unge i udskolingen er en vanskelig gruppe at påvirke og flytte. Derfor er fritidsvejledningens seneste succes desto mere opløftende, fordi man kun i løbet af seks måneder har formået at flytte hele 3 ud af 10 ikke-aktive udskolingselever over i et fritidstilbud.
 
Samskabende samarbejde med foreninger
Det samskabende samarbejde med de lokale foreninger har en væsentlig betydning for fritidsvejledningen
 
Alene i Børne- og Ungeregion Nord samarbejder UngNord med op imod 50 lokale frivillige foreninger om at kunne tilbyde hele 72 forskellige fritidsaktiviteter, som rummer alt fra fodbold, klatring, amerikansk fodbold til motocross. 
 
En gribende livshistorie af Janus Nabil Bakrawi
Janus Bakrawi
Dagens program blev afrundet af skuespiller og forfatter, Janus Bakrawis gribende livshistorie om, en barndom præget af rodløshed, ensomhed og svigt fra de personer, som ellers skulle stå ham nærmest.
 
På trods af udfordringerne blev han i stand til at forløse sit potentiale som skuespiller. Vejen var lang og snoet, men mødet med primærpersoner eller betydningsfulde voksne inden for bl.a. folkeskolen, dramaskolen og ungdomsskolen, som ville ham og virkelig så ham blev hans redning væk fra den kriminelle løbebane.
 
Vil du vide mere?
Er du interesseret i at høre mere om fritidsvejledning i UngNord er du meget velkommen til at kontakte klubleder, Lene Vahl-Møller på tlf. 40 33 18 63 / mail: lva@odense.dk eller afdelingsleder, Damir Balalic på tlf. 40 27 30 32 / mail: dab@odense.dk
 
VIDEO: Fritidsvejledning i Odense Kommune
Ungdomsskolerne i Odense har produceret denne video der giver et indblik i hvordan vi arbejder med den bydækkende fritidsvejlednings indsats i Odense Kommune.


Senest opdateret 09.06.2016 11:52 af RS
Kontakt
 
UngNord
Fritidsbutikken
Vollsmose Allé 20, 5240 Odense NØ.
 
Afdelingsleder:
Damir Balalic
Tlf. 40 27 30 32
 
Fritidsbutikken
Tlf. 63 75 08 50
 
Åbningstider
Mandag-onsdag 12.00 - 15.00
Torsdag 11.00 - 17.00
Fredag 12.00 - 14.30
UNG NORD
Vollsmose Allé 20
5240 Odense NØ
Tlf.: 63752350
mail: ungnord@odense.dk