Forside / Fritidsbutikken / Fritidsvejledning
Fritidsvejledning
 
Fritidsvejledning forside version 2
Fritidsvejledningsteamet tilbyder fritidsvejledning på alle skoler i Børn- og Ungeregion Nord.
Fritidsvejledningsteamets hovedopgave er at vejlede og understøtte alle børn og unge til en aktiv fritid i meningsfulde fællesskaber i lokalområdet.
Teamet er bredt sammensat af medarbejdere fra UngNords klubafdeling og Fritidsbutikken, som har indgående kendskab til lokalområdets børn og unge og det frivillige forenings- og fritidsliv.
Fritidsvejlederen har en særlig opgave, når det drejer sig om at spotte børn og unge i udsatte positioner og sikre iværksættelse af særlige forebyggende tiltag. Hvis et barn eller ung har brug for særlig støtte til at få en aktiv fritid, vil de blive kontaktet af en af vores dygtige medarbejdere.
 
 
 
Fritidsvejledning uden Grænser
”Inden jeg kom i Fritidsvejledning uden Grænser, var jeg aldrig sammen med veninder eller venner. Nu har jeg veninder, som jeg er knyttet til, og jeg er begyndt at turde mange flere ting selv. Jeg synes også, at det er dejligt, at jeg kan ringe og snakke med min fritidsvejleder, som har fået mig i gang med at lave noget i min fritid – nemlig fitness boksning”. 

Sådan fortæller en af de unge om deres oplevelse af at have været en del af 'Fritidsvejledning uden grænser'. Målsætningen for projektet er, at få børn og unge mellem 6 og 18 år ud i et aktivt fritidsliv. Målgruppen til projektet kan enten være børn og unge der har meget lidt viden om fritidslivet i nærmiljøet, eller de kan have specielle behov, som der skal være opmærksomhed på i vejledningsforløbet og i forhold til et godt inklusionsforløb i et aktivt fritidsliv. Vi arbejder med fokus på metodeudvikling i forhold til at skabe sammenhæng mellem skole, hjem og fritid. 
 

Et aktivt fritidliv er et åndehul i hverdagen

Vi arbejder udfra tre parameter i forhold til at skabe et åndehul i hverdagen: Motivation, inklusion og fastholdelse, hvor det vigtigste arbejde med målgruppen er relationen. 'Fritidsvejledning uden grænser' tilbyder vejledningsforløb, der har individuel fokus, samt vejledning for grupper og specialtilrettelagte forløb for børn og unge med fysiske, motoriske eller kognitive problemstillinger.
 
Det handler derfor i indsatsen om at realisere det enkelte barns potentiale uanset social baggrund og gøre social mobilitet til en realiserbar mulighed. Som led i en helhedsorienteret tilgang til børn og unge, understøttes foreningslivet i at opnå en inkluderende tilgang til deres medlemmer gennem kompetenceudvikling, coaching og erfaringsudveksling blandt de frivillige.
 
Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune har besluttet at ’Fritidsvejledning uden grænser’ fra 2016 udvides til at dække alle folkeskoler i kommunen. Dermed vil de gode erfaringer fra 'Fritidsvejledning uden grænser' nu udvikles og implementeres i alle kommunens tre børne- og unge regioner, og vil blive varetaget af de tre ungdomsskoler i byen. 
 
Læs mere om fritidsvejledningsteamsene her
 
Find fritidsvejledningsteamet for din skole her:


Senest opdateret 31.03.2016 14:06 af RS
Kontakt
 
UngNord
Fritidsbutikken
Vollsmose Allé 20, 5240 Odense NØ.
 
Afdelingsleder:
Damir Balalic
Tlf. 40 27 30 32
 
Fritidsbutikken
Tlf. 63 75 08 50
 
Åbningstider
Mandag-onsdag 12.00 - 15.00
Torsdag 11.00 - 17.00
Fredag 12.00 - 14.30
UNG NORD
Vollsmose Allé 20
5240 Odense NØ
Tlf.: 63752350
mail: ungnord@odense.dk