Forside / Fritidsbutikken
Fritidsbutikken
 
Fritidsbutikken
Fritidsbutikken puslespil
Fritidsbutikken er et informations- og koordinationscenter for fritidstilbud i Børn- og Ungeregion Nord. Derudover er Fritidsbutikken et videns- og erfaringscenter for byens øvrige ungdomsskoler og foreninger.
Fritidsbutikken rummer en række spændende indsatser, som har fritid, kultur og integration som fællesnævner. Vi understøtter mange af UngNords tværgående aktiviteter som f.eks. Demokratidagen og Valgfag.
Fritidsbutikkens kerneopgave:
Fritidsbutikken støtter børn og unge og deres familier til at blive de bedste udgaver af sig selv.
Vi arbejder helhedsorienteret gennem demokratisk dannelse, vejledende, forbyggende og kompetenceudviklende aktiviteter.
Derudover understøtter vi det etablerede fritids- og foreningsliv, som beskæftiger sig med målgruppen og vi fungerer som en netværksskabende aktør i det omkringliggende samfund.

Du kan downloade vores bruchure her
 


Senest opdateret 24.11.2015 10:36 af MBG
Kontakt
 
UngNord
Fritidsbutikken
Vollsmose Allé 20, 5240 Odense NØ.
 
Afdelingsleder:
Damir Balalic
Tlf. 40 27 30 32
 
Fritidsbutikken
Tlf. 63 75 08 50
 
Åbningstider
Mandag-onsdag 12.00 - 15.00
Torsdag 11.00 - 17.00
Fredag 12.00 - 14.30
UNG NORD
Vollsmose Allé 20
5240 Odense NØ
Tlf.: 63752350
mail: ungnord@odense.dk