Forside / 10. klasse / EUD 10
EUD 10
 
EUD10
EUD10 er en ny 10. klasse der ikke bare giver dig mulighed for at afslutte en ordinær 10. klasse, men samtidigt gør dig klogere på hvilken erhvervsuddannelse, der er den rette for dig.
Her suppleres bøgerne med praktisk arbejde og vi har fokus på, at du får kendskab til de forskellige erhvervsuddannelser.
Hvad enten:
  • Du er klar til en erhvervsuddannelse
  • Du er i tvivl om hvilken erhvervsuddannelse, der er den helt rigtige
  • Eller du går i 9. klasse og har problemer med læsning/skrivning og/eller matematik
Ser vi frem til at give dig et skoleår, hvor du ikke bare bliver fagligt stærkere, men også mere afklaret om, hvilken erhvervsuddannelse, der er den helt rigtige for dig. Dette gør vi bl.a. ved at besøge virksomheder og høre om de spændende jobmuligheder en erhvervsuddannelse åbner op for.
 
Undervisning
Undervisning
På EUD10 lægger vi vægt på, at den praktiske og faglige undervisning hænger sammen. I løbet af året vil du derfor beskæftige dig med fag, aktiviteter og arbejdsmetoder, der bruges på erhvervsuddannelserne. Vi løser opgaverne med både hænder og hoved. Derfor skal vi bruge de forskellige fag i situationer og problemstillinger, som vi stifter bekendtskab med i løbet af skoleåret.
 
Elever fra erhvervsuddannelserne vil deltage i undervisningen. Sammen skal I løse forskellige opgaver, og du får herved mulighed for at lære mere om de enkelte erhvervsuddannelser.
 
Vi har vores eget værksted og klasselokale på Tietgenskolen. Her vil du både blive undervist af lærere fra UngNord og erhvervsuddannelserne. Vi sidder dog ikke bare i et klasselokale. Vi skal rundt på de forskellige erhvervsuddannelser, når vi skal bruge deres værksteder i undervisningen.
 
10. klasses fag
2015-10-26 08.39.22
Du bliver undervist i fagene dansk, matematik og evt. engelsk. Undervisningen vil blive tilrettelagt således, at vi anvender fagene på måder, som man også anvender dem på erhvervsuddannelserne.
 
Du skal i løbet af skoleåret lave en obligatorisk selvvalgt opgave. Her får du mulighed for at fordybe dig i, hvordan du når dine mål i valg af uddannelse. Du får både et godt indtryk af dine langsigtede planer, men også hvilke mål du skal opnå og vælge undervejs.
 
Man skal være tryg og sikker, når man går til eksamen. Derfor bruger vi tiden op til afgangsprøverne på at forberede og træne dig til at gå til prøve/eksamen.
 
Uddannelsesplan
Du skal løbende arbejde med din uddannelsesplan, så du bliver afklaret med, hvad du vil efter forløbet.
 
Vi holder informationsmøde 17. januar klokken 19 på Tietgenskolen Lerchesgade 29, indgang K.

Du finder os herSenest opdateret 02.11.2016 17:55 af PL
Kontakt
 
UngNord
10. klasse
Vollsmose Allé 20, 5240 Odense NØ.
 
Afdelingsleder:
Jørgen Ettrup Nielsen
Tlf. 40 45 55 17
 
Kontoret
Tlf. 63 75 23 50
 
Kontortider
Mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00
UNG NORD
Vollsmose Allé 20
5240 Odense NØ
Tlf.: 63752350
mail: ungnord@odense.dk