Forside / Om UngNord / Det står vi for
Det står vi for
 
Kerneopgave med børn og unge i centrum
Vi har det som en særlig opgave at styrke vores børn og unge i at blive de bedste udgaver af sig selv på deres vej mod at blive aktive medborgere. I den forbindelse tilbyder vi et bredt og flerstrenget tilbud, hvor læring, udvikling, forebyggelse, aktiv fritid, inklusion, demokrati- og samfundsforståelse indgår som kerneelementer i alle ungdomsskolens aktiviteter og indsatser.
 
Mangfoldig kompetencesammensætning skaber merværdi
Vi er stolte af vores brede medarbejderstab, der rummer faggrupper som pædagoger, læreruddannede, akademikere, faglærte m.fl. Med denne brede vifte af fagkompetencer har vi altid fokus på at løfte den fælles opgave til størst mulig gavn for vores børn og unge.
 
En organisation i stadig bevægelse
Ét af grundvilkårene for UngNord er, at kerneopgaven er under løbende forandring. Det sker i takt med, at vores børn og unges behov ændrer sig og i takt med, at kravene fra omverdenen ændrer sig som f.eks. implementeringen af folkeskolereformen, EUD-reformen samt ændringer i Odense Kommunes strategier og politikker m.m.
 
Læs mere om de forskellige politikker og strategier, som UngNord er forpligtet på at arbejde i tråd med ved at klikke på linket her.
 
Derfor står UngNord aldrig stille, men holdes i bevægelse, så organisationen til enhver tid vil kunne matche de nye krav. Af samme grund har vi opsat et ønskescenarium for UngNords udvikling frem mod 2017:
 
”At UngNord i 2017 har en tidssvarende organisering, der er fleksibel, og som kan matche de dynamiske opgaver og omverdenskrav, der vil blive stillet til UngNord til gavn for målgruppen af børn, unge og borgere. Organiseringen vil gøre UngNord i stand til at mestre koblingen mellem strategi og drift.”
 
Hvordan kommer vi derhen?
Vi vil styrke det gode samarbejde:
 
  • Gennem proaktiv tilgang til det tværgående samarbejde med partnere som ministerier, forskningsinstitutioner, ungdomsuddannelser, folkeskoler, foreninger, UUO, kulturinstitutioner, erhvervslivet, øvrige kommunale aktører m.fl. Sammen kan vi mere. Vi tror på, at samarbejde funderet på ligeværdighed og gensidig forventningsafstemning er vejen til reel samskabelse. Derfor udgør udarbejdelsen af formelle samarbejdsaftaler ligeledes et vigtigt værktøj, når et samarbejde skal lykkes.
 
Vi vil have et øget fokus på helhedsperspektivet på det enkelte barn og den enkelte unges behov:
 
  • Gennem anvendelse af en dynamisk og helhedsorienteret arbejdsmetode, der sætter barnets behov i centrum. På den måde målrettes enhver indsats, de anvendte ressourcer og kompetencer efter dét, der skal til for at løse en given opgave optimalt. Arbejdsmetodens indbyggede fleksibilitet gør, at opgaveløsningen løbende kan justeres og tilpasses dét, der virker.
 
  • Vi vil styrke vores fokus på kvalitetssikring:
 
  • gennem et systematisk arbejde med dokumentation og evaluering af vores aktiviteter og indsatser. Dette sker med henblik på en struktureret erfaringsopsamling og vidensdeling, som vi kan anvende i vores egen læring og udvikling mod øget kvalitet.
 
Innovativ tænkning som drivkraft i kvalitetsudviklingen
I erkendelsen af at kvalitetsudvikling ikke sker af sig selv, har vi et særligt fokus på at innovere på områder, der løfter kerneopgaven, skærper vores fagkompetencer og udvikler vores arbejdsmetoder. Konkret betyder det f.eks., at vi deltager i ministerielle og kommunale udviklingsprojekter og lader vores praksis undersøge af eksterne forskningsinstitutioner som University College Lillebælt, Center For Ungdomsforskning, Syddansk Universitet, Århus Universitet m.fl.
 
Læs mere om UngNords udviklingsområder ved at klikke på nedenstående links:
 
 
En arbejdsplads med fokus på åbenhed, tillid, dialog og trivsel
Åbenhed, tillid, og dialog mellem medarbejdere og ledelse samt trivsel på arbejdspladsen udgør nogle af forudsætningerne, for at vi i fællesskab kan løfte de komplekse opgaver omkring vores børn og unge. Derfor er højnelsen af den sociale kapital et særlig fokusområde- både hos vores medarbejdere og hos ledelsen.
 
Af samme årsag har vi udarbejdet et ledelsesgrundlag og påbegyndt en medarbejderproces omkring udviklingen af et fælles medarbejdergrundlag i UngNord. Det ventes færdigt ultimo 2015.
 
 


Senest opdateret 07.01.2016 11:04 af RVBF
Kontakt
 
UngNord
Vollsmose Allé 20, 5240 Odense NØ.
 
Ungdomsskoleleder
Erik Christian Thyregod Rasmussen
Tlf. 20 48 05 86
 
Viceungdomsskoleleder
Ali Vural
Tlf. 23 20 05 86
 
Kontoret
Tlf. 63 75 23 50
 
Kontortider
Mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00
 
EAN. NR. : 5798 0066 08553
UNG NORD
Vollsmose Allé 20
5240 Odense NØ
Tlf.: 63752350
mail: ungnord@odense.dk