Forside / Ungdomsakademiet / Sprogundervisning / Risingprojektet
Sprogundervisning i et ungemiljø lig andre ungdomsuddannelser
 
Tryghed i faglige rammer for ungdommen på flugt fra verdens brandpunkter.
 
Risingprojektet
Risingprojektet er et tilbud til unge i alderen 18 – 25 år med en anden etnisk baggrund end dansk. Projektet har særligt fokus på at skabe et ungemiljø, der minder om det man kan finde på landets øvrige uddannelsesinstitutioner. 
 
Eleverne modtager undervisning alle ugens dage med andre unge i samme aldersgruppe og situation, som deres egen. Der er blandt vores mange dygtige og engagerede medarbejdere særlig fokus på at skabe nogle spændende og trygge miljøer, hvor de unge kan lære dansk i timerne såvel som i frikvartererne. Eleverne tilbydes endvidere valgfag som syning, rap, fodbold, svømning etc.
 
Risingprojektet2
I det kommende år vil vi i Risingprojektet arbejde for at skabe en større sammenhæng imellem vores elevers skole- og fritidsliv. Det vil vi blandt andet gøre, ved at vi i større omfang end nu, vil samskabe med nogle af de andre tilbud der eksisterer i UngNord.
 
Collage
Fra UngNord skal der lyde en stor tak til vores samarbejdspartnere, for den gode dialog og det gode samarbejde, og vi ser frem til at fortsætte samarbejdet i det nye år. 


Senest opdateret 18.12.2015 08:58 af MBG
Kontakt
 
UngNord
Ungdomsakademiet
Vollsmose Allé 20, 5240 Odense NØ.
 
Afdelingsleder:
Jørgen Ettrup Nielsen
Tlf. 40 45 55 17
 
Kontoret
Tlf. 63 75 23 50
 
Kontortider
Mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00
UNG NORD
Vollsmose Allé 20
5240 Odense NØ
Tlf.: 63752350
mail: ungnord@odense.dk