Forside / Om UngNord / Nyhedsarkiv / 2015/16 / Stifinder
Stifinder-projektet får unge i job og uddannelse
 
Aktivering og vejledning, der rykker de unges selvforståelse.
 
Stifinder
Projekt Stifinder er et vejlednings- og aktiveringsprojekt, der henvender sig til unge i alderen 18-25 år. De unge på Stifinder er kendetegnet ved lavt selvværd, psykiske lidelser (specielt angst og depression) og en lang række andre faktorer, der forhindrer de unge i at gennemfører eller påbegynde en ungdomsuddannelse.
 
Stifinder 1
Den seneste effektmåling af projektet viste at 73.7% af de unge, der påbegynder et forløb på Stifinder kommer i job eller påbegynder en ungdomsuddannelse. Successen skyldes flere ting, men specielt to ting skal særligt fremhæves.
 
De unge opstiller ved forløbets begyndelse en række målsætninger for deres fremadrettede udvikling. Målsætninger opstilles ud fra barrierer, som den unge og vejlederne i fællesskab definerer. Målsætningerne rammesættes inden for social, faglig og personlig udvikling og sikrer, at eleven selv tager ansvar for at arbejde med at nå de opstillede mål.
 
Stifinder 2
Som effektmålingen viste, opnår et stort antal af de unge at få selvtillid og selvværd nok til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Et vigtigt parametre for dette er Stifinders efterværnsordning, hvor de unge bliver tilbudt, at vejlederen følger dem i opstarten på deres nye uddannelse.
 
På Stifinder glæder vi os til endnu et år, hvor vi igen skal hjælpe endnu flere unge mennesker med at opbygge selvtillid og tro på egne evner til at påbegynde en ungdomsuddannelse eller prøve kræfter med arbejdsmarkedet.


Senest opdateret 18.12.2015 08:58 af MBG
Kontakt
 
UngNord
Vollsmose Allé 20, 5240 Odense NØ.
 
Ungdomsskoleleder
Erik Christian Thyregod Rasmussen
Tlf. 20 48 05 86
 
Viceungdomsskoleleder
Ali Vural
Tlf. 23 20 05 86
 
Kontoret
Tlf. 63 75 23 50
 
Kontortider
Mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00
 
EAN. NR. : 5798 0066 08553
UNG NORD
Vollsmose Allé 20
5240 Odense NØ
Tlf.: 63752350
mail: ungnord@odense.dk