Forside / Om UngNord / Nyhedsarkiv / 2015/16 / 10. klasser
Brobygning skaber afklaring i EUD10 klasserne
 
Afklaring, brobygning og vejledning virker, når de unge skal gøres fagligt parate til at vælge den rette erhvervsuddannelse.
 
2015-10-26 08.48.18
EUD10 er oprettet i samarbejde med Syddansk erhvervsskole (SDE), Kold College, Social og Sundhedsskolen og Tietgen Business. Tilbuddet er målrettet elever, der er motiveret for at gennemføre en erhvervsuddannelse, men ikke har de nødvendige faglige forudsætninger.
 
Undervisningen er delt mellem to dages praksisnær undervisning og tre dage, hvor engelsk, dansk og matematik står på skemaet. I løbet af skoleåret skal eleverne igennem fire brobygningsforløb – ét forløb på hver af samarbejdsskolerne. Brobygningen har en varighed af en uge, men suppleres med tre ugers forberedelse, hvor de praksisnære undervisningsdage varetages af erhvervsskolelærerne, som senere skal have eleverne i brobygning.
 
Afklaring og vejledning er et centralt pejlemærke for undervisningen. Derfor afsluttes hvert brobygningsforløb med en evaluering og individuel vejledning, hvor eleven skal tage stilling til, om det netop afsluttede forløb kunne være relevant for den enkelte elev at påbegynde efter sommerferien.
 
Allerede nu kan vi se at eleverne vokser, når de opdager at de er gode til noget.
Eleverne på EUD10 har ikke mange successer med fra skolebænken, og det er derfor vigtigt at skabe rammer for, at de gode oplevelser kan opstå. Fremadrettet er målet derfor, at undervisningen i matematik, dansk og engelsk skal være endnu mere praksisnær.
 
Fra UngNord skal der lyde en stor tak til vores samarbejdspartnere på de fire erhvervsskoler, som vi ser frem til samarbejde med om udviklingen af EUD10 i det kommende år.  
 
 


Senest opdateret 18.12.2015 08:57 af MBG
Kontakt
 
UngNord
Vollsmose Allé 20, 5240 Odense NØ.
 
Ungdomsskoleleder
Erik Christian Thyregod Rasmussen
Tlf. 20 48 05 86
 
Viceungdomsskoleleder
Ali Vural
Tlf. 23 20 05 86
 
Kontoret
Tlf. 63 75 23 50
 
Kontortider
Mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00
 
EAN. NR. : 5798 0066 08553
UNG NORD
Vollsmose Allé 20
5240 Odense NØ
Tlf.: 63752350
mail: ungnord@odense.dk