Forside / Klubberne / Find din klub / Bøgeparkens værested
Bøgeparkens værested
 
Fritidsklubben er et tilbud til alle børn og unge i lokalområdet. 
I Klubberne er der mulighed for en masse spændende aktiviteter og vi lægger stor vægt på, at de unge selv skal være med til at præge indholdet af deres dag. Vi gør meget ud af at skabe et hyggeligt og lærerigt miljø, hvor børnene har lyst og mulighed for at udfolde sig. Har man brug for at slappe af efter en hård dag i skolen, er man selvfølgelig mere end velkommen til at komme og hygge sig med sine venner og ”bare” slappe af.
Vi har selvfølgelig computere, spillekonsoller og en masse brætspil som de unge kan hygge sig med. Vi bruger ydermere også meget tid på at snakke om aktuelle emner såsom; demokrati, venskaber, mobning og hvad der nu rør sig blandt de unge.
Vi har nogle dejlige udendørs arealer, hvor der kan spilles bold, hygges og laves bål.
Særlige aktiviteter
  • Ture til Vollsmose svømmehal.
  • Fredag er Bøgeparkens aktiviteter lagt sammen med Diamanten. Her er der mange spændende muligheder. Bl.a. Heste, parkour, fitnessrum, ude liv med bålhytte, streetfodbold, kreativt værksted og styling salon.
  • Fra oktober til marts tager vi i skøjtehallen.
  • Vi tager på cykelture, fisketure og kulturture med de andre klubber i UngNord.
  • Bordfodbolds- og bordtennis turneringer.
  • Klub dag: Fællesarrangement med de andre fritidsklubber under Ung Nord på Stige Ø.
Klubben som fritidsspilfordeler
Klubbernes medarbejdere er Fritidsspilfordelerne. Dette betyder at vi har et stærk fokus på børn og unges aktive fritidsliv. Vi har også fritidsvejledning på skolen og har derfor et tæt samarbejde med skolen, forældre, børn og de mange foreninger.
Madordning
Vi har ingen fast madordning
Til forældrene
Klubberne er en del af det forebyggende arbejde i Odense Kommune. Derfor har klubben et tæt samarbejde med skolen, de lokale foreninger og andre aktører i de unges nærmiljø. De tætte relationer med nærmiljøet hjælper os til at holde os ajour med tendenser og trends i de unges liv. 
Når der er ture ud af huset, får børnene en seddel med hjem, der skal udfyldes og underskrives af forældrene. Tilmeldinger vil i videst mulige omfang også være tilgængelig på skolens intranet.
Bemærk - at der til ture ud af huset kan forekomme brugerbetaling. Hjemkomst varierer af aktivitet og kan godt række ud over lukketiden.


Senest opdateret 28.10.2015 11:58 af RVBF
Kontakt
 
Bøgeparkens Værested
Bøgeparken 98E
5240 Odense NØ
Tlf. 61 39 85 08
 
Åbningstider:
Mandag-onsdag 14.30-17.45
Fredag 15.00-17.45
Fredag: flyttes aktiviteten til Diamanten
 
UNG NORD
Vollsmose Allé 20
5240 Odense NØ
Tlf.: 63752350
mail: ungnord@odense.dk