Forside / Klubberne / Om klubberne i UngNord / Forebyggende arbejde
Forebyggende arbejde
 
Klubberne har fokus på at fremme børn og unges robusthed, sundhed og trivsel. Det gør vi blandt andet ved at understøtte børn og unges deltagelse i positive fællesskaber. Herved skabes der muligheden for at danne relationer, der understøtter børnenes selvværd. Vi arbejder med forskellige temaer som f.eks. venskab, misbrug, mobning, net-adfærd med mere. Altsammen for at forebygge eksklusion, ensomhed og mistrivsel.
 
Klubbernes Forebyggelsesteam
For at sætte fokus på forebyggelsesarbejdet i klubberne, samt inddrage de kompetencer, der ligger i organisationen, har klubberne oprettet et tværgående Forebyggelses team. Teamet består af klubmedarbejdere og fritidsvejledere fra alle lokalområder, samt fritidsvejledere fra Fritidsbutikken.
 
Medarbejderne på forebyggelsesteamet vil alle modtage SSP's grunduddannelse ”Det gode ungdomsliv”. Hensigten er hermed, at klubberne får det bedst mulige korps af medarbejdere, der har forebyggelse som særlig opgave. For at sikre helhed og sammenhæng, arbejder forebyggelsesteamet med de lokale SSP-handleplaner i relation til klubbernes arbejde.
 
 
Klubberne og SSP i Odense Kommune
Klubbernes udgangspunkt er at arbejde generelt forebyggende gennem målrettede aktiviteter og tværfagligt samarbejde.
 
Fritidsvejledningen ses som et af de forebyggende tiltag i klubberne. Rollen som Fritidsspilfordeler betyder, at klubberne har overblik over, hvad der sker i lokalområderne og kender forenings- og fritidslivet. Herved er klubberne en  aktiv medspiller i det lokale samarbejde i forhold til, at sikre opmærksomhed på børn og unges fritid og deltagelse i fællesskaber.
 
Ungnord og klubberne er repræsenteret i alle SSP lokalbestyrelser i Region Nord. Samarbejdet er tværfagligt og har primært et generelt forebyggende sigte. Der udarbejdes lokale handleplaner for forebyggende indsatser i forhold til ” De syv veje” i KOMSPOT. Klubberne arbejder med de lokale handleplaner.
 


Senest opdateret 03.12.2015 07:45 af RVBF
Kontakt
 
UngNord
Klubberne
Vollsmose Allé 20, 5240 Odense NØ.
 
Klubledere:
Leif Lund Knudsen
Tlf. 22 15 40 79
 
Lene Vahl-Møller
Tlf. 40 33 18 63
 
klubområdeledere:
Tahir Canbek
Tlf. 20 23 05 84
E-mail: tc@odense.dk
 
Sanne Bente Hansen
Tlf. 29 29 57 58
 
Kontoret
Tlf. 63 75 23 50
 
Kontortider
Mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00
UNG NORD
Vollsmose Allé 20
5240 Odense NØ
Tlf.: 63752350
mail: ungnord@odense.dk