Forside / Klubberne / Praktisk i hverdagen
Praktisk i hverdagen
 
I klubberne får børn og unge rig mulighed for at udfolde sig. Vi laver en masse forskellige aktiviteter, som børnene selv er med til at aftale og arrangere. Aktiviteterne kan være kreative aktiviteter, cykelværksted, kort- og brætspil, musik/DJ/ musikshow, rollespil, ridning, kultur og natur ture, cykelture, fitness. Der er selvfølgelig også rig mulighed for at være med i de mere almindelige klubaktiviteter såsom bordtennis, pool, boldspil eller konkurrencer i eller på tværs af klubberne – kun fantasien sætter grænserne!
 
Dog findes alle aktiviteter ikke i alle klubber, og derfor har vi mange aktiviteter på tværs af klubberne. På den måde får børnene de bedste muligheder for at blive udfordret og lære og prøve nye ting. Desuden lærer børnene hinanden at kende på tværs af skolerne i distriktet, og der dannes rigtig mange nye venskaber på tværs af klubberne. Aktiviteterne planlægges sammen med medlemmer i klubben. Aktiviteterne er som regel gratis, men ved nogle ture ud af huset eller dyre aktiviteter, kan der forekomme en lille deltagerbetaling.
 
Information om klubbernes hverdag vil typisk blive lagt på skolernes forældreintra. Dette gælder også, at når der er ture ud af huset vil børnene få en seddel med hjem, eller der er information på skolerens forældreintra.
 
Madordning
Mange af vores klubber tilbyder, at børnene kan købe et lille sundt måltid eller en snack som supplement til madpakken. Du kan høre mere om tilbuddet i den lokale klub!
 
Klubberne er et fritidstilbud
Da klubberne er et fritidstilbud er der ikke fremmødekontrol. Dit barn kan frit komme og gå, som det vil, medmindre der er lavet en særlig aftale mellem medarbejderne og forældrene.
 
Såfremt der er specielle hensyn/aftaler omkring et barn, indgå vi gerne i dem.
 
Vi beder børnene om at sige goddag, når de kommer, og farvel når de går hver dag. Det er op til barnets forældre at lave aftaler om, hvornår barnet kan benytte fritidsklubben, hvornår barnet skal være hjemme, om barnet må gå med andre børn hjem eller om de må forlade klubbens område. Forlader barnet klubben, er det ikke længere klubbens ansvar at passe på barnet.
 
Klub på tværs
Klubberne er et mangfoldigt tilbud, som har plads til alle børn og unge. For at tilgodese så mange interesser som muligt, vil nogle aktiviteter kun foregå i enkelte klubber som temabaserede aktiviteter. Her vil børnene i de enkelte klubber få tilbud om at deltage på tværs af klubberne i Ungnord. Afhængigt af, hvor langt der er til aktiviteten, vil transport foregå på cykel eller i en af klubbens busser. Disse aktiviteter kan f.eks. være ridning, rollespil, ture til skøjtehal/svømmehal, kultur ture, fitness, styrketræning, teater/drama mm. Udover at aktivitetspaletten bliver større, giver det også mulighed for, at børn og unge oplever at være en del af en større fællesskab, hvor deres egne nye netværk kan dannes
 
Omgangstone og regler
I klubberne er det vigtigt, at der er plads til alle – ikke kun de få.
 
Derfor understøtter vi alle børn og unges muligheder for at kunne indgå positivt i et uddannelses-fritids og arbejdsliv ved bl.a. at kende de sociale spilleregler. Det gør vi gennem åben dialog, respekt for hinanden og demokratisk dannelse.  Derfor har klubberne også spilleregler for opførsel og omgangstone, som vi forventer, at alle overholder.
 
Sundhed og trivsel
Klubberne følger Odense kommunes sundhedspolitik. Derfor er der til hverdag ikke slik, sodavand, chips o.l. i klubberne – men kun ved særlige lejligheder.
 
Sundhed og trivsel skal ses bredt, og derfor er klubberne meget opmærksomme på, hvordan det enkelte barn/ung trives. Mobning tolereres ikke i klubberne og der er stort fokus på konflikthåndtering børn i mellem. 
 
I klubaktiviteterne er det et stærkt fokus,  at alle mennesker har godt af frisk luft, at bevæge sig, spise sundt og være en del af gode venskaber. Derfor prioriteres sund mad højt, og så vidt muligt er der aktiviteter med bevægelse hver dag. F.eks. hal, fitness, rundbold o.l. Klubberne prioriterer også at komme ud, f.eks. til bål aktivitet eller cykleture i områderne. Trivslen sættes også i fokus gennem dialog og opmærksomme voksne, der er nærværende og lyttende og som børn og unge kan ” spille bold op af” for at blive klogere på sig selv og på livet.
 
Forældresamarbejde 
Klubberne deltager i årlige forældremøder på skolerne. Desuden er forældre altid velkomne ti,l at komme i klubben- blot for at se hvad, der sker, eller for at tale med pædagogerne. Der holdes åbnet hus / forældredage i klubberne. Ved særlige arrangementer, hvor børnene viser aktiviteter o.l., inviteres forældre. 
 
Klubberne informere om nyheder og aktiviteter på skolernes forældre intra.


Senest opdateret 28.02.2016 21:03 af ALHE
Kontakt
 
UngNord
Klubberne
Vollsmose Allé 20, 5240 Odense NØ.
 
Klubledere:
Leif Lund Knudsen
Tlf. 22 15 40 79
 
Lene Vahl-Møller
Tlf. 40 33 18 63
 
klubområdeledere:
Tahir Canbek
Tlf. 20 23 05 84
E-mail: tc@odense.dk
 
Sanne Bente Hansen
Tlf. 29 29 57 58
 
Kontoret
Tlf. 63 75 23 50
 
Kontortider
Mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00
UNG NORD
Vollsmose Allé 20
5240 Odense NØ
Tlf.: 63752350
mail: ungnord@odense.dk