Forside / Ungdomsakademiet / Sprogundervisning / 10+
10+
 
10+ er et sprogundervisningstilbud for aldersgruppen 16-18 år. Målgruppen på 10+ kan opdeles i to.
 
Collage
Den første gruppe er elever, der har gået i dansk skole i en årrække. Eleverne har et stort fagligt efterslæb, hvor der specielt arbejdes med at forbedre de skriftlige kompetencer.
 
Den anden gruppe eleverne på 10+ er nytilkomne flygtninge. Denne gruppe elever kan som maksimum nå et år i modtagerklasse og er samtidigt for unge til at påbegynde en danskuddannelse. 10+ er for denne målgruppe et særligt tilrettelagt forløb, der ikke bare styrker eleverne fagligt, men i særlig høj grad arbejder med de personlige og sociale kompetencer, som eleverne senere hen får brug for når de skal påbegynde en ungdomsuddannelse
 
IMG_5635
Der undervises 28 timer ugentligt. Foruden undervisningen i dansk, matematik og engelsk skal eleverne også følge et valgfag som varierer med alt fra cykelskole for piger, fiskeskole, fodbold, dans, rap og m.m.
 
Som noget nyt er vi fra skoleårets 16/17 begyndelse startet på at forberede eleverne på ungdomsuddannelsernes krav og forventninger i håb om at støtte op om en solid afklaringsproces blandt vores elever.
 
IMG_5608
Vi kalder den nye linie EUD10+ fordi forløbet på mange måder minder om et EUD10 forløb, hvor man gennem et 10 klasses forløb for mulighed for afklaring gennem en række længere brobygningsforløb.
 
EUD10+ klassen skal derfor i det kommende skoleår følge med EUD10 klassen i brobygning. Forløbene for EUD10+ bliver særligt tilrettelagt efter elevernes niveau og indeholder sprogundervisning i den erhversorienterede undervisning.


Senest opdateret 21.09.2016 11:32 af RVBF
Kontakt
 
UngNord
Ungdomsakademiet
Vollsmose Allé 20, 5240 Odense NØ.
 
Afdelingsleder:
Jørgen Ettrup Nielsen
Tlf. 40 45 55 17
 
Kontoret
Tlf. 63 75 23 50
 
Kontortider
Mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00
UNG NORD
Vollsmose Allé 20
5240 Odense NØ
Tlf.: 63752350
mail: ungnord@odense.dk