Forside / Om UngNord / Foreningssamarbejde
Foreningssamarbejde
 
klubaktivitet_7
I UngNord er opgaven altid centrum for, hvordan vi målretter vores ressourcer, og hvordan vi bringer forskellige kompetencer i spil. Derfor tror vi på, at et tæt samarbejde med samfundet omkring os, sætter os i stand til bedre at udnytte de forskellige ressourcer og kompetencer, vi hver især besidder.

Vi har som organisation stærke traditioner for at prioritere et systematisk samarbejde med foreninger omkring opgaveløsningen. Et samarbejde der styrker kvaliteten og bidrager til et samlet løft af indsatsen for at understøtte børn og unges deltagelse i meningsfulde fællesskaber, der fremmer læring, motivation, demokratisk dannelse, trivsel og sociale kompetencer hos den enkelte.

Det er UngNords erfaring, at et bæredygtigt foreningssamarbejde kræver en stærk samarbejdskultur, der bygger på ligeværdighed, en fælles forventningsafstemning om opgaven og en gensidig respekt for hinandens kerneopgaver.

Vores nuværende samarbejdsnetværk udgør op imod 120 forskellige foreninger, og nye samarbejdspartnere kommer løbende til. Foreningssamarbejdet er, igennem vores stærke og langvarige tradition for samarbejde med foreningslivet om børn og unges fritidsliv, blevet måden vi arbejder på i UngNord.
Samarbejdet udmøntes på forskellig vis fra indsats til indsats, men fællesnævneren for indsatserne er, at de alle i større eller mindre grad trækker på UngNords samarbejdsnetværk.

Eksempler på, hvordan UngNords samarbejde med foreningslivet realiseres, er Fritids-vejledningen og Valgfagspartnerskaberne. Klik på linkene for at læse mere:


Senest opdateret 16.11.2015 13:34 af RVBF
Kontakt
 
UngNord
Vollsmose Allé 20, 5240 Odense NØ.
 
Ungdomsskoleleder
Erik Christian Thyregod Rasmussen
Tlf. 20 48 05 86
 
Viceungdomsskoleleder
Ali Vural
Tlf. 23 20 05 86
 
Kontoret
Tlf. 63 75 23 50
 
Kontortider
Mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00
 
EAN. NR. : 5798 0066 08553
UNG NORD
Vollsmose Allé 20
5240 Odense NØ
Tlf.: 63752350
mail: ungnord@odense.dk