Forside / Om UngNord / Valgfagspartnerskaberne
Valgfag
 
UngNord har i fællesskab med otte folkeskoler i Børne- og Ungeregion Nord, ungdomsuddannelser, foreninger og kulturinstitutioner i Odense, indgået et samarbejde om at oprette og udbyde fælles valgfag på tværs af skoler og årgange i udskolingen på de samarbejdende skoler.
 
De deltagende skoler tilbyder valgfagene over ti hele skoledage, hvor eleverne får lov til at for-dybe sig fagligt i valgfaget.
 
Formålet med valgfagssamarbejdet er at fremme læringen gennem motivation, engagement og interesse hos eleverne. Igennem et tilbud der både er bedre, bredere og billigere end det ellers ville være muligt, hvis folkeskolerne udbød fagene alene. Derudover er formålet at skabe autentiske læringsmiljøer og nye læringsfælleskaber på tværs af skoler og årgange.
 
 
Valgfagssamarbejdet består af to partnerskaber:
  • UngNord, Risingskolen, Seden Skole, Abildgaardskolen og Agedrup Skole
  • UngNord, Krogsgårdsskolen, Søhusskolen, H. C. Andersen Skolen og Næsby Skole
Eksterne samarbejdspartnere i partnerskaberne:
  • Odense Zoo, Odense Musik Skole, Tietgen Business, Syddansk Erhvervsskole, DR Fyn, Fjernvarme Fyn, Odense Renovation, VandCenter Syd, Fjordager IF, Teaterskolen TOPPEN, Vægtløfterklubben KONO, Taekwondoklubben Odense Ungdoms- og Kulturforening, Odense Sportsfisker Klub, Boldklubben Marienlyst, Nordfyns Gymnasium, Odense triatlon, Cykling Odense, Odense Roklub, Odense Sportsfiskerklub, Næsby Boldklub m.fl.
Hver af de to partnerskaber tilbydes til cirka 650 elever fra 7.-10. klasse og omfatter op til 25 forskellige valgfag.
 
I UngNord tror vi på, at vi ved at indgå i ligeværdige partnerskaber, kan handle samskabende og byde ind med vores unikke kernekompetencer til gavn for børn og unge i regionen. Vi er på den måde i stand til, i fællesskab, at skabe en merværdi i opgaveløsningen, hvor den unge er i centrum, og kvaliteten i undervisningen øges.
 
 
Eksempler på Læringsmål


Senest opdateret 05.10.2016 08:28 af RS
Kontakt
 
UngNord
Vollsmose Allé 20, 5240 Odense NØ.
 
Ungdomsskoleleder
Erik Christian Thyregod Rasmussen
Tlf. 20 48 05 86
 
Viceungdomsskoleleder
Ali Vural
Tlf. 23 20 05 86
 
Kontoret
Tlf. 63 75 23 50
 
Kontortider
Mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00
 
EAN. NR. : 5798 0066 08553
UNG NORD
Vollsmose Allé 20
5240 Odense NØ
Tlf.: 63752350
mail: ungnord@odense.dk