Forside / Klubberne / Tilmelding/Udmelding
Tilmelding/Udmelding
 
Bliv medlem i fritidsklubben 
Børn mellem 10-13 år kan gå i en af vores fritidsklubber.
Som nyt medlem kan man afprøve klubben i en kort periode inden endelig indmeldelse.  Indmeldelse foregår primært ved at downloade "Tilmeldingsblanketten til fritidsklub" (nederst på siden), udfylde den og aflevere den i klubben. Blanketten kan også fås i klubberne.
Når vi modtager indmeldelsesblanketten, sender vi forældrene et informationsbrev vedr. deltagerbetaling, som opkræves via forældrebetalingen på e-boks. Det koster 115,00 kr. om måneden. Juli måned er betalingsfri. Deltagerbetaling dækker en stor del af de daglige aktiviteter i klubben. Dog kan der forekomme ekstrabetalinger til ture ud af huset samt kreative aktiviteter
Udmeldelse:
Når et barn ikke længere skal gå i fritidsklubben skal udmeldelsen ske skriftligt. Vær venligst
opmærksom på, at der er en måneds opsigelse. Husk at oplyse dit barns navn, cpr. nr. og klub ved udmeldelse.
Udmeldelse skal ske skriftligt.
Tilmelding til knallertaktiviteter: Prisen er inkl. forsikring pr. halvår. Tilmelding er først gældende, når betaling er registreret i UngNord. Ligeledes koster det kr. 30,- pr. gang til benzin, som opkræves på stedet.
Udmeldelse skal ske skriftlig til UngNord. 
 
Blanketter


Senest opdateret 30.10.2015 11:03 af RVBF
Kontakt
 
UngNord
Klubberne
Vollsmose Allé 20, 5240 Odense NØ.
 
Klubledere:
Leif Lund Knudsen
Tlf. 22 15 40 79
 
Lene Vahl-Møller
Tlf. 40 33 18 63
 
klubområdeledere:
Tahir Canbek
Tlf. 20 23 05 84
E-mail: tc@odense.dk
 
Sanne Bente Hansen
Tlf. 29 29 57 58
 
Kontoret
Tlf. 63 75 23 50
 
Kontortider
Mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00
UNG NORD
Vollsmose Allé 20
5240 Odense NØ
Tlf.: 63752350
mail: ungnord@odense.dk